Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 08/12/2023
Thấp/Cao
19.2/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.1°
Tầm nhìn
3.94 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.1°
Tầm nhìn
6.88 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.2/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Thấp/Cao

18.1°/28.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

7.9