Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.85