Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:21 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
22.9/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
23/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.7/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Thấp/Cao

22.9°/34.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0