Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0