Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
37.8/ 24.8°
Sáng/Tối
21.4/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 23.9°
Sáng/Tối
21.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 24.9°
Sáng/Tối
21.8/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 24.5°
Sáng/Tối
22/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 24.9°
Sáng/Tối
22.3/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22.3/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Thấp/Cao

21.4°/40°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0