Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.64