Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Mưa vừa

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.89 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.39 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.72 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.13 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
2.21 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.64 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.83 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.38 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.58 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.65 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.18 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.62 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.34 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.13 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.25 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.27 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.94 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.83 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.96 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.64 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.13 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.91 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.36 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.02 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.38 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.61 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.35 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.84 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.08 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.08 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.42 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
1.65 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.7 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.04 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0