Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:12 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
24.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21/ 22.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 20.5°
Sáng/Tối
21.6/ 23.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.6/ 23.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 21.8°
Sáng/Tối
20.5/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 19.5°
Sáng/Tối
19.7/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19.7°
Sáng/Tối
19.8/ 24.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 20.5°
Sáng/Tối
18.4/ 27.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 20.2°
Sáng/Tối
19.8/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.9/ 19.4°
Sáng/Tối
20.9/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.5/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây rải rác
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa cường độ nặng 24.5°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Thấp/Cao

20.9°/27.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

7.86