Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:19 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 21.2°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.9/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Thấp/Cao

21.9°/29.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8.65 km

Gió

3.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

2.12