Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 29/11/2022
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
7.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
6.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
4.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.29