Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:49 | 28/10/2021
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
5.86 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.94 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.63 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.18 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.66 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
5.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
5.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
5.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
3.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0