Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:17 | 29/06/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
6.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Ít mây
Chỉ số UV
11.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Ít mây
Chỉ số UV
12.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Ít mây
Chỉ số UV
10.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Ít mây
Chỉ số UV
8.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Ít mây
Chỉ số UV
2.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
6.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đà Nẵng
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0