Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:23
Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0