Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:23 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:23
Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật 8 phút trước
Sương mờ 24°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

3.5 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.09