Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.16