Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.9°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.5°
Sáng/Tối
29.4/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.8°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 30°
Sáng/Tối
29.3/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
28.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 26.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Thấp/Cao

25.8°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0