Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

26.2°/30.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0