Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

991 mb

Gió

23.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

994 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Đà Nẵng
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0