Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

15.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Mưa vừa
Đà Nẵng
Đã cập nhật 46 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.46