Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Mây thưa
Đà Nẵng
Đã cập nhật 60 phút trước
Sương mờ 20°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:37
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

3.2 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.96