Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Thấp/Cao

26.1°/30.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.57