Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:18 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.46