Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.3°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 28.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Thấp/Cao

26.1°/34.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0