Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 35°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.67