Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa vừa
Đà Nẵng
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:13
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

4.4 km

Gió

6.84 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.77