Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 34°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.04