Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 28/10/2021
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật 18 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0