Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 29/11/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đà Nẵng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0