Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:49 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 30°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:05
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:03
Thấp/Cao

27°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.58