Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:31 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 17:48
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:47
Thấp/Cao

27.9°/28.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.19 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0