Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:00 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:45
Thấp/Cao

26°/27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.51