Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:06 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

12.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

13.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

11.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

13.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

13.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

13.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

15.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:04
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:00
Thấp/Cao

25°/26°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0