Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 29.6°
Sáng/Tối
30/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

12.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 29.8°
Sáng/Tối
30/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 17:52
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 17:49
Thấp/Cao

28.6°/29.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.44 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0