Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30°
Sáng/Tối
30.9/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 31°
Sáng/Tối
30.7/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.4°
Sáng/Tối
30.6/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.8°
Sáng/Tối
30.2/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 31.2°
Sáng/Tối
31.6/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 31.9°
Sáng/Tối
31.3/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 30°
Sáng/Tối
31/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30.5°
Sáng/Tối
30.6/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 31.7°
Sáng/Tối
30.2/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 30.3°
Sáng/Tối
32/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 31.5°
Sáng/Tối
31.8/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 31.6°
Sáng/Tối
31.8/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 31.1°
Sáng/Tối
31.7/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 31°
Sáng/Tối
31.6/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 31.9°
Sáng/Tối
32/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 31.7°
Sáng/Tối
30.1/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 31.4°
Sáng/Tối
31.5/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 31.2°
Sáng/Tối
30.5/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 31.2°
Sáng/Tối
31.8/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 31.7°
Sáng/Tối
31.9/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.7°
Sáng/Tối
31.1/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 30.4°
Sáng/Tối
31.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.8/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.7°
Sáng/Tối
30.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 31.7°
Sáng/Tối
31.4/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 31.9°
Sáng/Tối
31.7/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 17:58
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:08
Thấp/Cao

27.6°/29.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.17