Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

14.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

11.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:06
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:26
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.65 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.45