Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

12.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:00
Mưa nhẹ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
11.08 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
73%
10.7 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:01
Mây cụm

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
10.27 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
10.61 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
10.57 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
11.34 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
10.61 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
10.78 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
70%
10.73 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
71%
9.72 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:01
Mây cụm

01:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
71%
9.16 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
10.17 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
11.04 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
11.41 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
71%
10.25 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
9.79 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
71%
10.49 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
10.55 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:01
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
9.62 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
10.2 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
68%
11.15 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
10.37 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
68%
10.58 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
10.42 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
67%
10.72 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
10.02 km/giờ
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:00
Thấp/Cao

25°/26°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0