Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:45
Mưa nhẹ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.43 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.76 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.68 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
77%
4.53 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.14 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
5.04 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
81%
5.73 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:45
Mây thưa

01:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
5.15 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
78%
5.21 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
77%
6.61 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
77%
5.77 km/giờ

13:00

27°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
4.86 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
73%
4.53 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
4.3 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
79%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:45
Nhiều mây

01:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
77%
3.98 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
3.14 km/giờ

07:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
75%
2.85 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.7 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
74%
4.29 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
71%
2.78 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mây thưa Mây thưa
78%
4.02 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
80%
4.68 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:45
Mây rải rác

01:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
79%
4.44 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
79%
4.35 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
79%
4.76 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
5.41 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
78%
4.12 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
77%
3.96 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
81%
5.05 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
81%
5.43 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:45
Thấp/Cao

26°/27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0