Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

11.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Thấp/Cao

25.3°/26.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.51 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0