Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

10.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0