Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:04 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Thấp/Cao

24°/25°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0