Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:28 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:45
Thấp/Cao

26°/26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0