Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:07 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.4/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 30.2°
Sáng/Tối
30.8/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 31°
Sáng/Tối
30.9/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30.5°
Sáng/Tối
30.3/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 30.6°
Sáng/Tối
30.6/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 29.4°
Sáng/Tối
30.5/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 30.8°
Sáng/Tối
30.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.2°
Sáng/Tối
31/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:02 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 30.3°
Sáng/Tối
29.8/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:02 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:02 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:02 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.1°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:05
Thấp/Cao

30.4°/30.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.52 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0