Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:04 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

11.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:04 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:04 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

11.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

11.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:09
Nhiều mây
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:03 18:08
Thấp/Cao

29°/30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

12.27