Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

985 mb

Gió

30.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

18.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

23.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

29.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

11.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

14.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

12.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:16
Mưa vừa
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:26
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.94