Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Mưa vừa

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.54 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.1 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.56 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.9 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.57 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Mưa vừa

01:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.03 km/giờ

04:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.98 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.59 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.6 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.18 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.86 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.87 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.91 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:21
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mây thưa Mây thưa
80%
4.3 km/giờ

04:00

28°C / 32°C
Mây thưa Mây thưa
81%
4.59 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.37 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.77 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.63 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
78%
3.52 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
82%
2.94 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
82%
2.49 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:20
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
81%
0.38 km/giờ

04:00

27°C / 31°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
82%
1.47 km/giờ

07:00

27°C / 31°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
81%
1.39 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
79%
1.04 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.88 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.43 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
81%
3.96 km/giờ

22:00

28°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
84%
3.53 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:19
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.99 km/giờ

04:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.92 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.76 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.47 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.59 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.55 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7 km/giờ

22:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.81 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:19
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.43 km/giờ

04:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.35 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.23 km/giờ
Huyện Hoàng Sa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:22
Thấp/Cao

27°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.45 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết