Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:06 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 30.4°
Sáng/Tối
30.3/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:05
Mây cụm

22:00

30.8°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
8.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.1°
Sáng/Tối
30.8/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:06
Mây cụm

01:00

30.1°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
8.83 km/giờ

04:00

30.6°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
84%
8.64 km/giờ

07:00

30.6°C / 37.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
8.64 km/giờ

10:00

30.1°C / 37.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
8.75 km/giờ

13:00

30.2°C / 37.4°C
Mây cụm Mây cụm
85%
8.68 km/giờ

16:00

30.9°C / 37.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
8.35 km/giờ

19:00

30.4°C / 37.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
8.81 km/giờ

22:00

30.2°C / 37.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
9.1 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.1°
Sáng/Tối
30.2/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:06
Mưa nhẹ

01:00

30.2°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
86%
8.91 km/giờ

04:00

31°C / 37.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
8.35 km/giờ

07:00

30.6°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
7.97 km/giờ

10:00

30.6°C / 37.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
8.68 km/giờ

13:00

30°C / 37.5°C
Mây thưa Mây thưa
84%
8.4 km/giờ

16:00

30.4°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
7.47 km/giờ

19:00

30.3°C / 37.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
7.58 km/giờ

22:00

30.6°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
86%
7.98 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:06
Nhiều mây

01:00

30.6°C / 37.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
8.93 km/giờ

04:00

31°C / 37.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
8.78 km/giờ

07:00

30.7°C / 37.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
7.34 km/giờ

10:00

30°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
7.49 km/giờ

13:00

30.6°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
8.67 km/giờ

16:00

30.5°C / 37.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
8 km/giờ

19:00

30.6°C / 37.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
7.8 km/giờ

22:00

30.8°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
7.88 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.9°
Sáng/Tối
30.3/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:06
Nhiều mây

01:00

30.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
7.43 km/giờ

04:00

30.6°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
7.3 km/giờ

07:00

30.2°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
7.42 km/giờ

10:00

30.8°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
7.72 km/giờ

13:00

30.5°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.68 km/giờ

16:00

30.8°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.36 km/giờ

19:00

30.1°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
7.1 km/giờ

22:00

30.8°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
7.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.5°
Sáng/Tối
30.1/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:01 18:07
Mưa nhẹ

01:00

30.1°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
8.17 km/giờ

04:00

30.8°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
7.98 km/giờ

07:00

30.2°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.72 km/giờ

10:00

30.8°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.91 km/giờ

13:00

30.3°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.85 km/giờ

16:00

30.5°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
7.28 km/giờ

19:00

30.7°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
8.4 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:00 18:05
Thấp/Cao

30.6°/30.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.52 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0