Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:03 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Thấp/Cao

25.2°/33.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0