Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 31.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Thấp/Cao

24.2°/36.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0