Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:27 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 29.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

25.9°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

1.12