Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Thấp/Cao

24.5°/32.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0