Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Thấp/Cao

25.5°/32.4°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

11.04