Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
28.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
27.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.7°/27.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0