Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.3/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 22.2°
Sáng/Tối
20.4/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.8/ 22.8°
Sáng/Tối
19.6/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 25°
Sáng/Tối
20.7/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Thấp/Cao

23.4°/32.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0