Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.9/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Thấp/Cao

23.6°/31.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

10.02