Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:07 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.7/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Thấp/Cao

23.3°/32.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0