Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:27 | 15/07/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
7.49 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
8.34 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.2/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

24.6°/28.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

4.34