Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 30°
Sáng/Tối
27.6/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

27.6°/35.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0