Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Thấp/Cao

24°/31.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

3.46