Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:45 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 26.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

24.6°/29.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.67