Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 35.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Thấp/Cao

24.7°/35.3°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.23 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

12.52