Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:57 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa

16:00

28.5°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.86 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.03 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.07 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.7 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.81 km/giờ

10:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.6 km/giờ

13:00

26°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.19 km/giờ

16:00

27.3°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.65 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.88 km/giờ

22:00

25.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.36 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.92 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.75 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.34 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.64 km/giờ

13:00

28.8°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.47 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.26 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.84 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.38 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.41 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.06 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.53 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.83 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
5.33 km/giờ

16:00

29°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.19 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.65 km/giờ

22:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.75 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25.1/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.09 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.2 km/giờ

07:00

26°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.34 km/giờ

10:00

26.6°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.31 km/giờ

13:00

27.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.86 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.98 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.18 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.68 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.56 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.4 km/giờ

10:00

25°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.06 km/giờ

13:00

28°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.49 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

24.7°/28.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.92