Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Thấp/Cao

25.8°/33.9°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

11.04