Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:21 | 20/04/2024
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.8/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.9/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.3/ 35.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.5/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 33.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Thấp/Cao

25.5°/35.2°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

11.27