Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 23.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.8/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Thấp/Cao

26.9°/35.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0