Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0