Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:11 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Huyện Hàm Tân
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.28