Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22.1/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 24.1°
Sáng/Tối
21.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 26.8°
Sáng/Tối
21.5/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 24.7°
Sáng/Tối
26.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Thấp/Cao

21.3°/36.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0