Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.6°
Sáng/Tối
29.7/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Thấp/Cao

25.3°/35.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

5.98