Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây thưa
Huyện Hàm Tân
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0