Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 33.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Thấp/Cao

25.2°/36.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

6.21