Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:10 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Hàm Tân
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

9.86 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0