Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 23.7°
Sáng/Tối
20.7/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 25.6°
Sáng/Tối
20.3/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 24.1°
Sáng/Tối
22.8/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 25.3°
Sáng/Tối
22.4/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 35.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Thấp/Cao

20.3°/35.7°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.59 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

13.09