Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0