Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

23.4°/31.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0