Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.21 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.28 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.05 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3.82 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.37 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.07 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.49 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.47 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.1 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
2.16 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.83 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.88 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.85 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.03 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.63 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.17 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.06 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.85 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.75 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.84 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.68 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.18 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.32 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.33 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.88 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.38 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.49 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.12 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.85 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.64 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.87 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.16 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0