Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 24/07/2024
Thấp/Cao
23.8/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Thấp/Cao

23.9°/30.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0