Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.7°
Sáng/Tối
25/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 32.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

23°/32.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.77 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

10.85