Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 24.8°
Sáng/Tối
21.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
22.3/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.4/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Thấp/Cao

22.1°/34°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.81