Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
24.4/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

25.9°/35.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0