Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 30.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

24.9°/35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

2.9