Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 26.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

23.5°/26.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8.7 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.11