Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa

04:00

23.1°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.31 km/giờ

10:00

26.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.9 km/giờ

13:00

27.7°C / 32.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.46 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.46 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.53 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa

01:00

23.5°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.27 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.97 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.69 km/giờ

10:00

27.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.38 km/giờ

13:00

28°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.66 km/giờ

16:00

26°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.57 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.26 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa

01:00

23.8°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.45 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.75 km/giờ

10:00

27.1°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.27 km/giờ

13:00

28.1°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.13 km/giờ

16:00

27.8°C / 31.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.99 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.76 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.82 km/giờ

04:00

23.9°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.63 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.96 km/giờ

10:00

26.1°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.85 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.67 km/giờ

16:00

25°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.71 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.96 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.34 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

23.8°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0