Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 16/06/2024
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.2/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Thấp/Cao

24.3°/36°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

7.59