Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 09/12/2023
Thấp/Cao
23.5/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31.1/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
35.5/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.2/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

22.3°/35.5°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

8.16