Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:18 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
24/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

23.1°/27.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0