Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
27.2/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa

10:00

31.1°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.79 km/giờ

13:00

31.8°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.27 km/giờ

16:00

35.5°C / 41°C
Mây cụm Mây cụm
49%
0.97 km/giờ

19:00

28.6°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.46 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.33 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.85 km/giờ

07:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ

10:00

28.8°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.64 km/giờ

13:00

32.1°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.22 km/giờ

16:00

29.1°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.3 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

04:00

24°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.33 km/giờ

10:00

32.2°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.86 km/giờ

13:00

34.7°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
2.24 km/giờ

16:00

31.3°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.87 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.63 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa

01:00

23.4°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.5 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.3 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.06 km/giờ

13:00

30.3°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.75 km/giờ

16:00

29.6°C / 36.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.52 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

10:00

31.5°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.7 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
2.3 km/giờ

16:00

31°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.57 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.04 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.36 km/giờ

04:00

23.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.07 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.04 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Thấp/Cao

23.4°/36.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

2.9