Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:18 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Thấp/Cao

22.5°/25.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.02