Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 23.8°
Sáng/Tối
20.1/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 24.9°
Sáng/Tối
22.3/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 34.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
21.7/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 33.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
22.7/ 33.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.2°
Sáng/Tối
22.3/ 34.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 23.4°
Sáng/Tối
21.9/ 34.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Thấp/Cao

22.6°/35.7°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

6.81