Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.69 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.54 km/giờ

07:00

24.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.9 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.79 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.75 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.2 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.6°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.22 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.34 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.35 km/giờ

10:00

27.9°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.95 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.61 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.68 km/giờ

19:00

24.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.48 km/giờ

22:00

23.9°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

22.9°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.33 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.24 km/giờ

07:00

24°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.43 km/giờ

10:00

28°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.07 km/giờ

13:00

27.7°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.26 km/giờ

16:00

27.6°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.46 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ

22:00

23.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.55 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.42 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.46 km/giờ

10:00

27.8°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.9 km/giờ

13:00

28.7°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.84 km/giờ

16:00

27.4°C / 31.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.8 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.15 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

23.2°/29.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

5.69 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0