Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
38.9/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Bầu trời quang đãng

07:00

23.8°C / 24.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
84%
0.68 km/giờ

10:00

30.9°C / 31.7°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
57%
1.36 km/giờ

13:00

39.2°C / 40°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
26%
0.67 km/giờ

16:00

38.5°C / 37.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
25%
1.4 km/giờ

19:00

31.9°C / 31.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
37%
1.75 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
62%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
37.9/ 25.1°
Sáng/Tối
22/ 33.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Bầu trời quang đãng

01:00

23.2°C / 23.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
73%
0.34 km/giờ

04:00

21.5°C / 22.7°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
78%
1 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.4°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
74%
0.7 km/giờ

10:00

32.6°C / 33°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
39%
1.56 km/giờ

13:00

39.6°C / 39.6°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
23%
0.49 km/giờ

16:00

39.8°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
19%
1.2 km/giờ

19:00

30.4°C / 29.7°C
Mây cụm Mây cụm
32%
1.21 km/giờ

22:00

25.3°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
58%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
39.4/ 25.7°
Sáng/Tối
20.1/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mây rải rác

01:00

23.3°C / 23.5°C
Mây thưa Mây thưa
70%
0.93 km/giờ

04:00

21.2°C / 21.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
0.8 km/giờ

07:00

22.8°C / 22.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
75%
0.93 km/giờ

10:00

33.1°C / 33.7°C
Mây thưa Mây thưa
35%
0.6 km/giờ

13:00

40.5°C / 39.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
19%
1.06 km/giờ

16:00

38.5°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
18%
2.28 km/giờ

19:00

29.4°C / 28.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
34%
1.19 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
57%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
39.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mây rải rác

01:00

23.3°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.9 km/giờ

04:00

23.3°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.79 km/giờ

07:00

24.7°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.51 km/giờ

10:00

34.1°C / 36.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
38%
0.51 km/giờ

13:00

39.5°C / 40.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
26%
1.21 km/giờ

16:00

31.2°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
2.53 km/giờ

19:00

29.2°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.41 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.99 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Thấp/Cao

21.2°/40°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0