Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:26 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 23.6°
Sáng/Tối
21/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.3°
Sáng/Tối
21.5/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
21.5/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 24.6°
Sáng/Tối
22.9/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
22.8/ 33.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.7°
Sáng/Tối
21.2/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 23.1°
Sáng/Tối
21.3/ 33.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
21.3/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 22.4°
Sáng/Tối
23.7/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

21.1°/34.5°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

3.05