Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Thấp/Cao

23.1°/36.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

2.9