Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 19/07/2024
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.6/ 22.6°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22.6/ 23°
Tầm nhìn
0.19 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22.3/ 22.9°
Tầm nhìn
3.02 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.8°
Tầm nhìn
3.38 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
2.66 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22.2/ 22.2°
Tầm nhìn
2.4 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22.8/ 22.3°
Tầm nhìn
1.23 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

22.9°/25.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0