Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
19.3/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 24.5°
Sáng/Tối
18/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 23.2°
Sáng/Tối
21.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.5/ 23.8°
Sáng/Tối
21.6/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 23.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Thấp/Cao

19.3°/39°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0