Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:34 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 22.2°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 22.5°
Sáng/Tối
23.2/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.4°
Sáng/Tối
21.5/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

22.1°/28.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

3.81 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0