Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa

10:00

29.5°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
56%
1.93 km/giờ

13:00

30.6°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
2.24 km/giờ

16:00

29.4°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.07 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.16 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.67 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.44 km/giờ

13:00

27.6°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.84 km/giờ

16:00

24.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.46 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa

01:00

22.7°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.47 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

10:00

23.5°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.29 km/giờ

13:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

16:00

23°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.06 km/giờ

19:00

23.4°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.9 km/giờ

22:00

23°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa cường độ nặng

01:00

22.5°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

04:00

23.5°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.22 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ

13:00

23.3°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.04 km/giờ

16:00

23.5°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.1 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.06 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
23.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.83 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.76 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.89 km/giờ

10:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.83 km/giờ

13:00

25°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.85 km/giờ

16:00

23.2°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.99 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.55 km/giờ

22:00

23.8°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.9/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa

01:00

22.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.12 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.94 km/giờ

07:00

24°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.82 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Thấp/Cao

22.1°/33.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

2.42