Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
24.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

22.8°/25.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8.66 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0