Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 22°
Sáng/Tối
20.7/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 23°
Sáng/Tối
21.5/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.9°
Sáng/Tối
21.6/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.6°
Sáng/Tối
20.8/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Thấp/Cao

21.3°/34.8°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

5.58