Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24.5/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 26.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:03
Thấp/Cao

22.9°/39.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0.84